Wie ben ik

Ik ben Roeland Vollaard,
En ik woon in Alkmaar (Noord Holland)

Sinds 1979 heb ik onafgebroken ervaring in de gehandicaptenzorg. De eerste 20 jaar als fysiotherapeut bij de stichting Reigersdaal in Heerhugowaard.

Reigersdaal ging daarna op in een fusie-stichting Esdege-Reigersdaal. Deze stichting werkt in de gehele ‘Kop van Noord Holland’. Ik werd leidinggevende, eerst van een woonvoorziening voor 40 cliënten met diverse handicaps, later als leidinggevende voor een centrum voor dagactiviteiten voor 35 kinderen met diverse handicaps. Deze periode als leidinggevende bij Esdege-Reigersdaal duurde van 2000 tot 2009.

In de jaren bij (Esdege-)Reigersdaal functioneerde ik naast mijn andere werkzaamheden ook jarenlang als lid van de Ondernemingsraad, en als Vakbondsconsulent.

Hierna heb ik een kleine zorgorganisatie voor inclusie van kinderen met en zonder handicaps bij reguliere scholen opgericht. Alle ervaringen uit de voorgaande jaren kwamen hierbij erg goed van pas. Gedurende de 2 jaar die ik nodig had om dit op te richten heb ik gewerkt als ambulant begeleider van enkele kinderen met ernstig meervoudige handicaps.

In 2011 startte deze Stichting, de “Klas op Wielen”. En daar heb ik tot februari 2020 gewerkt als oprichter/bestuurder. Dit werd de voorloper voor diverse Samen naar Schoolklassen waarvan er nu ruim 35 zijn in Nederland. (https://www.samennaarschool.nl/)

Sinds 1993 tot februari 2020 verzorgde ik daarnaast logeeropvang voor kinderen met ernstig meervoudige handicaps, ter ontlasting van de zware zorgtaken van hun ouders.

Per 1 maart 2020 heb ik “Roeland Helpt” opgericht voor individuele ondersteuning van mensen met een vorm van handicap/bewegingsbeperking. Daarnaast richt ik me nu met veel energie op het verder uitwerken en toegankelijk maken van een nieuw revalidatieconcept.

Dit concept heet Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). Deze aanpak lijkt voor veel mensen met een ingewikkeld lijf namelijk interessante voordelen te bieden.

Als laatste onderzoek ik de relatie tussen voeding, beweging en gezondheid. In de wetenschappelijke literatuur, en toegepast op mezelf en mensen die er in geïnteresseerd zijn.