Wat is ABR?

ABR = Advanced Biomechanical Rehabilitation. (Biomechanische Revalidatie in gewoon Nederlands)

De laatste jaren komt er steeds meer (wetenschappelijk) bewijs voor de waarde van het bindweefsel in ons lijf.
Daarvoor werd bindweefsel beschouwd als verpakkingsmateriaal. Bindweefsel was, zoals de Duitse bindweefselonderzoeker Robert Schleip dat noemt, “Das Wegwerf-Organ”. Bij de lessen anatomie in de snijzaal werd het bindweefsel verwijderd en weggegooid, zodat ‘de echt belangrijke’ weefsels zichtbaar werden.

Daar komen wetenschappers en artsen nu op terug. Bindweefsel is zelf een zeer belangrijk orgaan. Met diverse functies die het mogelijk maken dat mensen (en dieren) bestaan en gezond kunnen functioneren:
A. Steun en verbindende functie (o.a. organen, kraakbeen)
B. Transportmedium (cellen en bloed)
C. Beschermende functie (voorkomen van het verspreiden van micro-organismen)
D. Herstellende functie, na weefselschade zoals (brand)wonden
E. Opslag, chemische energie in het bindweefsel
F. Lichaamsbewustzijn doordat er veel houdingssensoren en bewegingssensoren zitten in bindweefsel
G. Pijnbewustzijn, omdat er pijnsensoren zitten in bindweefsel)

Doordat het bindweefsel over het hoofd is gezien (“Wegwerf-Organ”) zijn de meeste therapieën en behandelingen vooral gericht geweest op andere weefsels. Bijvoorbeeld spierweefsel, botten en zenuwen. Daar zijn goede (revalidatie)resultaten mee behaald, met allerlei ingrepen en trainingsprogramma’s.
Maar de resultaten vallen tegen bij mensen die sterk/chronisch beperkt zijn in hun beweging. Zeker op de lange termijn. Die reguliere revalidatie richt zich bij hen vaak op het in de lengterichting ‘rekken’ of “verlengen” van verkorte weefsels (de contracturen van spieren en pezen). Maar uit onderzoek blijkt dat bindweefsel beschadigt als de lengte van dat bindweefsel meer dan 5% in lengte toeneemt. Pijn en schade zijn bij rekken en verlengen al snel aan de orde.

De ABR benadert het bindweefsel zelf, op een manier die lijkt te kloppen vanuit wetenschappelijk onderzoek. ABR werkt niet in de lengterichting, maar loodrecht of schuin op de trekrichting van het bindweefsel.
De kritische grens van 5% lengtetoename zal door de ABR nooit worden overschreden, waardoor er geen pijn en/of schade optreedt tijdens de behandeling. Het haaks/schuin op de trekrichting van het bindweefsel werken geeft het bindweefsel een goede kans op herstel. Als het bindweefsel door de biomechanische reactie op ABR-prikkels weer herstelt dan verbeteren daardoor alle functies die hierboven onder A. t/m G. genoemd zijn. Dit heeft uiteraard een forse impact op de gezondheid en het comfort van een mens.

Alle reden om deze ABR benadering goed uit te proberen en heel grondig te onderzoeken. Daar heb ik aan bijgedragen door een onderzoek te doen bij acht kinderen met ernstig meervoudige handicaps. Het verslag daarvan staat o.a. op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/roeland-vollaard-7a5a52188/detail/recent-activity/documents/