Wat doe ik ?

Vanuit mijn bedrijf “Roeland Helpt” ondersteun ik mensen met meervoudige handicaps en hun ouders. Door ze “Begeleiding Individueel” aan te bieden.

Daarnaast kan iedereen die dat wil mij vragen om mee te denken over mogelijke verbeteringen van hun gezondheid. Ik heb 40 jaar gewerkt in de gezondheidszorg, waarvan 20 actief als fysiotherapeut. Daarna in allerlei andere functies. In die jaar kon ik voldoende nadenken over het functioneren van ons lichaam (en geest). Ik lees veel onderzoek, en pas dat ook toe op mezelf voordat ik er uitspraken over doe.

Hieronder wat termen die vanuit de Wet Langdurige Zorg komen: Begeleiding Individueel = Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen.

Begeleiding Individueel: Toezicht
Toezicht houdt in dat de zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft, en daarop adequaat reageert met een passende interventie.

Begeleiding Individueel: De directe omgeving
Begeleiding Individueel zal zich richten op de directe omgeving van de cliënt. De begeleiding is gericht op het in de praktijk omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.

Naast deze vorm van begeleiding doe ik nader onderzoek naar de waarde van een specifieke vorm van biomechanische revalidatie. De naam van die revalidatiemethode is ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation. Op een andere pagina op deze site kun je daar meer over lezen! Tevens onderzoek ik de relatie tussen voeding, beweging en gezondheid.