Wat doe ik ?

Vanuit mijn bedrijf “Roeland Helpt” ga ik mensen met meervoudige handicaps en hun ouders ondersteunen door ze “Begeleiding Individueel” aan te bieden.

Daarnaast kan iedereen die dat wil mij vragen om mee te denken over mogelijke verbeteringen van hun gezondheid. Veertig jaar werken in de gezondheidszorg, waarvan 20 actief als fysiotherapeut en de jaren daarna rondom allerlei gezondheidsvraagstukken, hebben mij voldoende laten nadenken over het functioneren van ons lichaam (en geest). Ook voor deze hulpvragen bied ik Begeleiding Individueel.

Hieronder wat termen die vanuit de Wet Langdurige Zorg komen: Begeleiding Individueel = Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen.

Begeleiding Individueel: Toezicht
Toezicht houdt in dat de zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft, en daarop adequaat reageert met een passende interventie.

Begeleiding Individueel: De directe omgeving
Begeleiding Individueel zal zich richten op de directe omgeving van de cliënt. De begeleiding is gericht op het in de praktijk omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.

Naast deze vorm van begeleiding doe ik nader onderzoek doen naar de waarde van een specifieke vorm van biomechanische revalidatie. De naam van die revalidatiemethode is ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation. Op een andere pagina op deze site kun je daar meer over lezen!