Welkom

Welkom bij “Roeland Helpt”. Voor mensen met een bewegingsbeperking of handicap.

  1. Ik geef ‘Individuele Begeleiding‘ aan mensen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Op Pgb-basis. Voor andere hulpvragers gaat het op factuurbasis. Hiermee voorzie ik in mijn onderhoud.
  2. Ik geef ook ondersteuning in de vorm van Advies, vanuit de kennis & ervaring die ik de afgelopen 40 jaar heb opgedaan. Op de pagina “Wie ben ik?” kun je daarover lezen. Deze overdracht van kennis & ervaring is gratis. Ik vind het interessant om over vraagstukken rondom gezondheid mee te denken. Wellicht dat er een reiskosten- of andere onkostenvergoeding nodig is om het voor mij haalbaar te houden.
  3. Daarnaast onderzoek ik een nieuw revalidatie concept. Het betreft ABR, Advanced Biomechanical Rehabilitation. Daarover lees je elders op deze site meer. Ook dit doe ik in gratis, het past bij mijn interesse in (ingewikkelde) gezondheidsvraagstukken.

Aangesloten bij “Klachtenportaal Zorg”.